HjemmeHjælpen A/S Brochure

RESPEKTFULD OG PROFESSIONEL HJÆLP OPNÅ TRYGHED GENNEM KVALITET OG FASTE HJEMMEHJÆLPERE HjemmeHjælpen A/S er en privat hjemmehjælpsvirksomhed. Vi har over 10 års erfaring i at sikre vores hjemmehjælpsmodtagere en tryg­ gere og lettere tilværelse. Hos os får du tilknyttet faste hjemmehjælpere, så hjælperen altid ken­ der dig – og du kender ham eller hende. Dine hjemmehjælpere er nøje udvalgt, så deres faglige kompetencer matcher dine behov. Vi har hjertet med i alt, hvad vi foretager os. Det er nemlig vores over­ bevisning, at professionel hjælp og pleje kun har værdi, hvis den samtidig er fyldt med varme, omsorg og respekt. Du kan derfor være 100% tryg og sikker på at få den bedste service. I alle døgnets timer. Vores medarbejdere består af SOSUhjælpere, SOSUassistenter, servicemedarbejdere, pædagoger og sygeplejersker med hjertet på rette sted. Og tid til at lytte til dine spørgsmål og behov. „Det fungerer simpelthen så godt, så jeg slet ikke kan forstå, at vi ikke har valgt HjemmeHjælpen A/S fra starten af“ Sussie Birhøj, plejemodtager Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence. Du kan kontakte os døgnet rundt. Også via nødopkald. Vi møder op på fastlagte tidspunkter. Hos os kan du tilkøbe ekstra ydelser som f.eks. ekstra rengøring eller havear­ bejde. Du kan ben tte ordningen om fleksibel hjemmehjælp , hvor du skifter nogle af dine tildelte ydelser ud med andre. Afhængigt af dine behov. Vi tilbyder inspirerende og sociale ople­ velser uden for hjemmet. Husk, at du helt gratis kan vælge at lade os udføre d ydelser, du er visiteret til. TOPKARAKTER OG OFFICIELT KVALITETSSTEMPLET Som enhver privat plejevirksomhed er vi underlagt det kommunale tilsyn. I en af Danmarks største kommuner gives der til­ med karakter – og her har vi flere år i træk opnået absolut topkarakter. Vurderingen skyldes den høje kvalitet i den leverede hjælp samt borgernes store tilfredshed og tryghed ved at modtage hjælp fra HjemmeHjælpen A/S. • DET KOMMUNALE TILSYN • M O T I V E R E D E & D Y G T I G E M E D A R B E J D E R E M E G E T T I L F R E D S E B O R G E R E 2011 • 2012 • 2013 • 2014 “Det fungerer simpelthen så godt, så jeg slet ikke kan forstå, at vi ikke har valgt HjemmeHjælpen A/S fra starten af” Sussie Birhøj, plejemodtager RESPEKTFULD OG PROFESSIONEL HJÆLP DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence. Du kan kontakte os døgnet rundt. Også via nødopkald. Vi møder op på fastlagte tidspunkter. Hos os kan du tilkøbe ekstra ydelser som f.eks. ekstra rengøring eller havear­ bejde. Du kan benytte ord ingen om fl ibel hjemmehjælp , hvor du skifter no l af dine tildelte ydelser ud med andre. Afhængigt af dine be ov. Vi tilbyder inspirerende og sociale ople­ velser uden for hjemmet. Husk, at du helt gratis kan vælge at lade os udføre de ydelser, du er visiteret til. TOPKARAKTER OG OFFICIELT KVALITETSSTEMPLET Som enhver privat plejevirksomhed er vi underlagt det kommunale tilsyn. I en af Danmarks største kommuner gives der til­ med karakter – og her har vi flere år i træk opnået absolut topkarakter. Vurderingen skyldes den høje kvalitet i den leverede hjælp samt borgernes store tilfredshed og tryghed ved at modtage hjælp fra HjemmeHjælpen A/S. • DET KOMMUNALE TILSYN • M O T I V E R E D E & D Y G T I G E M E D A R B E J D E R E M E G E T T I L F R E D S E B O R G E R E 2011 • 2012 • 2013 • 2014 “Det fungerer simpelthen så godt, så jeg slet ikke kan forstå, at vi ikke har valgt HjemmeHjælpen A/S fra starten af” Sussie Birhøj, plejemodtager RES EKTFULD OG PROFESSIONEL HJÆLP DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS D D V H D V H J D D V H D V H

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAwNg==