KBH + FRB / 21. jun. 2019

HjemmeHjælpen A/S søger ny gruppeleder

- Grundet stigende tilgang af borgere søger vi 1 ny dygtig Gruppeleder som er uddannet social- og sundhedsassistent

HjemmeHjælpen A/S leverer personlig pleje og praktisk hjælp efter §83 og §83A i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune.  

Et godt arbejdsmiljø begynder med respekten for den enkelte. Og for os betyder det blandt andet, at vi dagligt støtter, vejleder og bakker op om hinanden. Et positivt og udviklende miljø er alfa og omega for en arbejdsplads, hvor det handler om at have overskud og drage omsorg for andre mennesker.

Vores ledelse har et særligt ansvar for at sikre, at den enkelte medarbejder trives og har opgaver, der matcher medarbejderens kompetencer. Ledelsen har også ansvar for at medarbejderne løbende udvikles gennem efteruddannelse.

Vi står lige nu og mangler en kollega i gruppeledelsen til et distrikt i København

Ansvarsområder:

 • Optimal planlægning og vedligeholdelse af kørelister for eget område.
 • Varetagelse af arbejdsgange og funktioner i forhold til de visiterede og leverede ydelser i omsorgssystemerne.
 • Telefonbetjening af borgere.
 • Bistand til medarbejdernes plejefaglige dokumentation.
 • Faglig sparring til medarbejderne.
 • Kvalitetssikring bl.a. via hjemmebesøg, APV.
 • Sikring af at kommunens indsatskataloger og kvalitetsstandarder overholdes. 

Faglige kvalifikationer:

 • Du er uddannet social og sundhedsassistent.
 • Du har planlægningserfaring af ruteplaner for udekørende personale.
 • Du har et godt kendskab til Microsoft Office-pakken og elektroniske omsorgssystemer.
 • Erfaring med faglig sparring og supervision

Personlige kvalifikationer:

 • En god rollemodel – og god til at sætte retning og motivere.
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og detaljeorienteret – for derigennem at sikre god planlægning af kørelister.
 • Du er serviceminded og en god kommunikator.
 • Du er fleksibel og kan have mange bolde i luften på en gang.

Vi tilbyder:

 • Fuldtidsstilling
 • Arbejde hver 13. weekend, mod 2 fridage, en fridag før og 1 efter weekenden
 • Arbejdstid fra kl.06:00 som varetages hjemmefra hvor man står til rådighed ved evt. sygdom - mødetid kl.08-15 på kontoret – 1 dag om ugen fri kl.12
 • Du har det fulde ansvar for medarbejdere og borgere i eget distrikt, som består af 8-12 medarbejdere og ca. 150 borgere. Al kontakt med borgere og personale går via dig
 • Du har det fulde ansvar på ferieplanlægning, træffer egne beslutninger i eget distrikt og har del HR, bl.a. indover ansættelser af eget personale.
 • Der er bonusordning tilknyttet ansættelsesforholdet. Bonusordningen udbetales, når egne mål er opnået.
 • Mange sociale arrangementer med personale og borgere.
 • Buddyordning – du bliver en del af 12 andre gruppeledere, som er opdelt i 3 teams. Du vil få tæt samarbejde med 3 andre gruppeledere i dit team og ydermere endnu tættere samarbejde med din Buddy, hvor I fungerer som stedfortrædere for hinanden.
 • Du har trivselssamtaler med eget personale, hvilket skaber gode relationer mellem dig og dine medarbejdere.
 • Du har tæt samarbejde med offentlige samarbejdspartnere både i det daglige via omsorgs-system og pr. telefon, men også på møder, som fx leverandørmøder, sygeplejemøder eller møder med terapeuter fra Kommunernes rehabiliteringsteams.
 • Din arbejdsdag er fleksibel, afvekslende og skal struktureres og prioriteres. Alt dette planlægger du selv, og vi har derved stor tillid til, at du selvstændigt planlægger og løser dine opgaver.

Ansøgning sendes til janne@hjemmehjaelpen.dk .
Tiltrædelse hurtigst muligt.​​​​​

Hjemmehjælpen A/S er en af Danmarks største privatejede virksomheder indenfor Hjemmeplejen, der siden 2005 har ydet personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Vores medarbejdere er sammensat af SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, Servicemedarbejdere, pædagoger og sygeplejersker, der sammen med vores Gruppeledere sikrer, at vores borgere får den bedste pleje og omsorg.

Seneste indlæg i vores blog

godt-nytår-2020.jpg
KBH + FRB - 2. jan. 2020
Hermed ønskes alle borgere og medarbejdere i HjemmeHjælpen A/S et rigtig godt nytår. Et nytår er altid anledning til at gøre status over det forgangne år og for HjemmeHjælpen A/S har 2019 både været fantastisk og hektisk.
Læs mere
Sanne-Tillid.jpg
KBH + FRB - 11. dec. 2019
HjemmeHjælpen A/S har ved de seneste to overenskomstforhandlinger haft en af vores tillidsrepræsentanter med til selve forhandlingerne. Når overenskomsten skal forhandles i 2020 er HjemmeHjælpen A/S repræsenteret ved vores tillidsrepræsentant Sanne Yesilmen, som sidder med ved selve forhandlingerne.
Læs mere
Julen-er-hjerternes-fest.jpg
KBH + FRB - 6. dec. 2019
Hos HjemmeHjælpen A/S har hjertet en ganske særlig betydning. Det er en del af vores logo fordi det viser, at vi altid har hjertet med, når vi går på arbejde. I denne tid kan man se hjerter mange steder og det er fordi julen er hjerternes fest. En tid hvor vi kan vise ekstra stor omsorg for vores kære.
Læs mere